Medlemsmöte i Mölndal

Oj så trevligt vi hade det i Mölndal.
Björn Johansson föreläste om kartor och kartfunktionen i Disgen, det var även en workshop i slutet på dagen där vi kunde passa på och pröva oss fram i kartornas värld.

Aktiviteter i april, obs ändrat datum

Ni glömmer väl inte att det fortfarande är en hel del aktiviteter kvar innan sommaren

20 april DNA café Mölndal 18-20 anmalan@dis-vast.o.se

24 april Släktforska med DNA Mölndal tid 18-20 Anmäl via SV.se. Pris 100 kr

25 april Temakväll Disbyt Mölndal tid 18-20
anmalan@dis-vast.o.se Pris 40 kr OBS ändrat datum

27 april Disgenakut Mölndal 17.30-19.30, anmälan till anmalan@dis-vast.o.se
Med en del om Disbyt och Disbytutdrag (för de som inte kan den 25 april)

29 april Vårmöte 2, Fässbergs Mariagård med karttema,tid 11-15.30
amälan till anmalan@dis-vast.o.se, begränsat antal platser.

Publicerat i Styrelsen informerar

Bildsvep från årsmötet

På årsmötet hälsade vi Kristina Andersson välkommen tillbaka i styrelsen och avtackade Maria Brolin för sin tid i styrelsen.

Eivor Strandefjord är vår nya hedersmedlem, stort grattis, efter årsmötesförhandlingarna berättade Kent Andersson om udda källor i arkiven.

April månads aktiviteter

18 april Släktforska på egen hand Mölndal 10.00-14.00 Anmäl på tel 0768-52 61 65
20 april DNA café Mölndal 18-20  anmalan@dis-vast.o.se
24 april Släktforska med DNA Mölndal  tid 18-20 Anmäl via SV.se. Pris 100 kr
27 april Temakväll Disbyt Mölndal  tid 18-20 anmalan@dis-vast.o.se Pris 40 kr
29 april Vårmöte 2, Fässbergs Mariagård med karttema,tid 11-15.30
amälan till anmalan@dis-vast.o.se, begränsat antal platser.

Inför årsmötet

Anmäl er gärna i förväg till anmalan@dis-vast.o.se så vi vet hur mycket fika vi skall göra ordning.

Tid : 11.00-14.00
Plats: Mariagården, Fässberg
Utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar
blir det ett föredrag av Kent Andersson
som kommer att berätta om
udda källor inom släktforskningen.

Årsmöteshandlingarna
Verksamhetsplan och årsberättelse
Föreningen DIS Balansräk 2016

Dagordning vid Dis-Västs årsmöte 2017-03-25

1. Mötets öppnande
2. Mötets stadgeenliga utlysning
3. Godkännande av dagordning
4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
5. Val av justeringsmän, tillika rösträknare
6. Fastställande av röstlängd.
7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
8. Föredragning av årsredovisning
9. Föredragning av revisorernas berättelse
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Beslut om antal ledamöter i styrelsen
12. Val av styrelse, revisorer och valberedning
a: ordförande för 1 år
b: ordinarie ledamöter för två år, eventuella fyllnadsval på ett år
c: suppleanter för ett år
d: revisorer för ett år
e: revisorssuppleant för ett år
f: valberedning för ett år
g: sammankallande i valberedningen
13. Motioner från medlemmar
14. Förslag från styrelsen
a: Hedersmedlemmar
15. Verksamhetsplan för 2016
16. Fastställande av
a: budget för 2016 Ann-Helen
b: årsavgift för verksamhetsåret 2017
17.Övriga frågor
18.Årsmötet avslutas

Temakväll Open RGD

Vad sägs om att kunna :

Indatavalidering / egenkontroll av GEDCOM-filer
Namn kontroll, listar formella fel och möjliga felregistreringar av kön
Ort kontroll, listar angivna platser som inte är svensk församling eller land
Dubblett kontroll, listar möjliga dubblettkandidater
Matchning av två GEDCOM filer
Släktforskare, med viss del av forskningen gemensam, kan analysera likheter/skillnader
Avvikelser i matchat data
Forskare som hittat gemensamma anor kan hitta detaljskillnader hos matchade personer
Sammanslagning av matchat släktforskningsdata
Två matchade GEDCOM filer kan sammanföras till en gemensam fil utan dubbletter
Skapa GEDCOM fil av sammanslaget släktforskningsdata
Resultatet från sammanslagningen kan laddas in i ett släktforskningsprogram

Detta är möjligt med Open RGD, passa på och kom ner på temakvällen den 28 februari mellan kl 18 och 20. anmäl er på anmalan@dis-vast.o.se