Släktforskarhack den 25 nov

Lördag 25 november kl. 10 – 16 Släktforskarhack
Vasakyrkans församlingshem, Kyrkoplan 1

Anmälan (öppnar 25 oktober) till stadsbiblioteket eller tfn 031-368 34 00 för denna aktivitet.

Du som är nybörjare i släktforskning anmäler dig till Släktforskarhack – nybörjare.

Du som är mer erfaren släktforskare anmäler dig till Släktforskarhack – erfaren.
Både nybörjare och erfarna släktforskar ändå tillsammans.

Du som är nybörjare rekommenderas att gå på en introduktionsföreläsning hos GöteborgsRegionens Släktforskare 18 november,
ring 031-13 12 26 eller mejla till GRS för besked om plats och tid.

Man kan även delta som Handledare och då anmäler sig på denna länk

Ta med din dator med egen internetuppkoppling/mobilt bredband och släktforska tillsammans med många andra under en heldag.
Det kommer också att vara några korta presentationer på temat släktforskning under dagen.

Anmälan: Se ovan, dels till själva hacket, dels till introduktion, dels som handledare
Lokal: Vasakyrkans församlingshem, Kyrkoplan 1
Avgift: 50 kr som betalas på plats
Försäljning: kaffe/te med tilltugg
Stadsbiblioteket i samarbete med GöteborgsRegionens Släktforskare, Släktdata, Dis-Väst och Landsarkivet/Riksarkivet och SVAR.

Torsdagsföreläsningar hösten 2017 på Landsarkivet

Varmt välkommen till våra programpunkter och evenemang, dels i ”torsdagsföreläsnings”-serien som Landsarkivet arrangerar i samarbete med föreningarna GöteborgsRegionens släktforskare och Industrihistoria i Väst, Fri entré till samtliga aktiviteter – OBS obligatorisk platsbokning till torsdagsföreläsningarna.
Torsdagsföreläsningar hösten 2017

2 november kl 18.30–19.15
Soldathustrur under Stora nordiska kriget

Soldathustrur i början av 1700-talet levde ett liv fyllt av fattigdom, bostadsbrist och i många fall brottslighet. Oavsett om de följde med sina män ut i fält eller stannade kvar hemma i Sverige spelade de en viktig roll för den svenska militärstaten. När soldaternas löneutbetalningar ställdes in var hustrurnas inkomster nödvändiga för att försörja familjerna. Föreläsning av Marie Lennersand, fil dr i historia och 1:e arkivarie vid Riksarkivet Marieberg i Stockholm.

16 november kl 18.30–19.30
Filmvisning:
Ett alldeles ovanligt vanligt liv

Den historiska dokumentären ” Ett alldeles ovanligt vanligt liv” skildrar något väldigt unikt – en alldeles vanlig kvinna. Utgångspunkten är 102-åriga Betty Happstadius och genom hennes berättelse tar filmen med oss på en tidsresa från sent 1800-tal och framåt. Bettys liv kom till stor del att präglas av den svenska torvindustrins uppgång och fall. Dokumentären ger en nyanserad inblick i en helt vanlig kvinnas levnadsvillkor och hur de förändrades i samband med samhällsutvecklingen på den svenska landsbygden som bland annat järnvägen och industrin medförde. Filmen är 53 minuter lång.
Efter visningen anordnas en frågestund med filmens regissör Bengt Grewin (ca 15 min).

30 november kl 18.30–19.15
Svuren tillit – ett historiskt perspektiv

Tillit mellan människor och inom politiska institutioner är nödvändig för en fungerande stat. Sari Nauman, doktor i historia vid Göteborgs universitet visar hur tillit skapades genom trohetseder under åren 1520–1718, och diskuterar varför detta instrument i olika former idag börjar återuppväckas inom flera stater.

Föreläsningarna och filmvisningen äger rum i Landsarkivets hörsal, Arkivgatan 9, de börjar kl 18:30 (dörrarna öppnar kl 18:00). Du bokar din biljett till torsdagsföreläsningarna genom att maila ditt namn till bokning.gla@riksarkivet.se senast kl 12.00 samma dag som föreläsningen/filmvisningen äger rum.

Obs! Begränsat antal platser. Du behöver vara på plats 15 minuter innan föreläsningen för att bekräfta din bokning annars blir platsen vakant.

Soldatregistret uppdaterat

SOLDATREGISTRET UPPDATERAT

Totalt finns nu i register 507068 poster. Under senaste året har vi gått in för att justera i befintliga register samt tagit bort många av de dubbletter som funnits. Det finns fler dubbletter kvar men arbetet sker hela tiden varför kanske inte antalet nya poster ökar nämnvärt men de som finns blir mer korrekta. Centrala Soldatregistret har nu tagit över ansvaret när det gäller att besvara forskarfrågor och bearbeta Västerbottens soldatregister och Smålands Båtsmansregister. Arkivens dag sker i år den 11 november och då har vi för avsikt vid Centrala Soldatregistret att göra en satsning på Garnisonsmuseet Skaraborg och visa lite a

Länkar till höstens kurser i Släktforskning och Disgen

För dig som vill planera in en kurs i höst kommer en länk till SV:s kursutbud här:

Kurser i släktforskning
Sök på orten Göteborg Syd ost, Göteborg eller Mölndal för att hitta alla aktuella kurser

Kontaktuppgifter Göteborg Telefon: 031-707 18 00 • Fax: 031-707 18 09
E-post: gbg@sv.se

Kontaktuppgifter Mölndal Telefon: 031-87 47 46
E-post: molndal@sv.se

Temakvällar
Arkiv Digital 12/9 18-20 pris 40 kr inkl fika anmälan skickas till anmalan@dis-vast.o.se
Arkiv Digital har har över 60 miljoner färgbilder på kyrkoboksmaterial, mantalslängder mm. Vi visar vad som finns i programmet, hur informationen kan användas i din släktforskning mm.

Teknik. 10/10 18-20 pris 40 kr inkl fika anmälan skickas till anmalan@dis-vast.o.se
Hur gör jag när jag bytt dator och vill ha in min släktforskning i den nya datorn, säkerhetskopiering och tid för egna frågor.

Disbyt. 7/11 18-20 pris 40 kr inkl fika anmälan skickas till anmalan@dis-vast.o.se
Hur kan jag använda mig av Disbyt i min släktforskning och kan Disbyt hjälpa mig i min DNA forskning?

Utskrifter. 5/12 18-20 pris 40 kr inkl fika anmälan skickas till anmalan@dis-vast.o.se
Vi visar på hur olika utskrifter i Disgen kan se ut och vilka valmöjligheter som finns för de olika utskrifterna.

Disgenakut
Fokus på konvertering är planerad till den
7 sept. 18-20 och den
23 november 18-20. anmälan skickas till anmalan@dis-vast.o.se
Med reservation för eventuella ändringar