Kontakta oss

Föreningens Postadress:
DIS-VÄST c/o Ylva Amberntsson, Persikogatan 126 ,
426 56 Västra Frölunda
E-postadress: ordf_vast@dis.se

Ordf: Ylva Amberntsson, ordf@dis-vast.o.se

V.Ordf.: Karin Nirvander vice.ordf@dis-vast.o.se

Kassör: Ann Helen Lindström kassor@dis-vast.o.se

Sekr.: Martin Johnsson sekr@dis-vast.o.se

Ledamöter
Kjell Croné ledamot7@dis-vast.o.se

Christina Claeson redaktor.disketten@dis-vast.o.se

Ing-Britt Olsson ledamot8@dis-vast.o.se

Aina Wallström ledamot9@dis-vast.o.se

Kristina Andersson ledamot6@dis-vast.o.se

Jonny Holm ledamot10@dis-vast.o.se

Revisorer:
Margareta Lund Tel 0702-05-49-28

Lena Sundberg Tel 0703-29 48 18

Revisorssuppleant
Lennart Larsson Tel 0705-10 97 55

Valberedningen
Einar Gustafsson valberedning@dis-vast.o.se

Charlotte Börjesson valberedning@dis-vast.o.se

Redaktionsråd Disketten och Webbansvarig
Christina Claeson redaktor.disketten@dis-vast.o.se