Om oss

Rent geografiskt så innefattar DIS-Västs område Göteborg,  Bohuslän, Dalsland, Västergötland och de norra delarna av Halland. Det är många kommuner och i dessa kommuner finns det många släktforskar- och hembygdsföreningar som vi hoppas kunna besöka på ett eller annat sätt, antingen i form av ett samarrangemang eller att DIS-Väst har något av sina medlemsmöten ute i länet.

Så här hanterar vi personuppgifter

Många pratar nu om GDPR.

Vad betyder egentligen detta för dig, i din kontakt med DIS och DIS Väst?

Först vill vi berätta att DIS Väst inte har något eget medlemsregister. Vi har till tillgång till det medlemsregister som DIS förvaltar och ansvarar för.

Från detta medlemsregister gör DIS Väst utdrag, så att vi kan göra mailutskick.

DIS medlemsregister

I DIS medlemsregister lagras bland annat uppgifter såsom: namn, adress, telefon, epost och uppgifter om eventuellt familjemedlemskap och uppgifter om betalning av medlemsavgift, även för regionföreningar.

Det finns även uppgifter om födelseår och kön i medlemsregistret. Dessa är frivilliga att uppge och används endast internt i föreningen för statistiska ändamål.

När du lämnar föreningen stryks du ur registret som aktiv medlem. Om du själv lämnar föreningen kan du välja att bli struken direkt eller vid kommande årsskifte. DIS behåller dina uppgifter i registret i ett år för den händelse att du vill bli medlem igen.

Vem har tillgång till medlemsregistret?

Tillgång till DIS medlemsregister, och utdrag därifrån, har vissa registrerade funktionärer i DIS. DIS eller DIS Väst gör inte dina uppgifter tillgängliga för någon utanför föreningen. Vi delar alltså inte adressuppgifter eller epost med kommersiella aktörer eller andra föreningar.

Var hittar jag mer om GDPR och DIS?

Vill du veta mera och läsa den kompletta texten om hur DIS hanterarar sitt medlemsregister så gå till:  https://www.dis.se/personuppgifter

Härifrån kan du också gå till medlemsregistret och se vad vi har i DIS medlemsregister om just dig och härifrån kan du också gå till sidan där du kan ändra dina uppgifter.