Hem

Årsmöte den 22 februari 2020

Plats: Lokalen Lorry, högst upp i huset där vi har lokalen på Gamla Torget i Mölndal

Ingång på gaveln till höger, hiss finns

Årsmöteshandlingar finns under fliken årsmöte 2020, i raden ovanför

Vi startar klockan 11.00 med årsmöte, ( Lokalen är öppen från 10.30) , efter årsmötet är det fika och omkring klockan 12:00 är det en föreläsning om kartor med Lena Ringbrant Ekelund.

Vi beräknar att vara klara för dagen 14:00

OBS : Anmäl deltagande på årsmötet på anmalan@dis-vast.o.se så vi vet hur många vi ska handla till.

Utdrag från Ekonomiska kartan från 1973

Disketten nr 1 är under produktion. Bidrag till kommande nr av medlemstidningen mottages tacksamt

________________________________________________