Styrelsen

Ordf: Ylva Amberntsson, Persikogatan 126, 426 56 Västra Frölunda Tel 031-29 01 86 ylvam55@gmail.com

V.Ordf.: Karin Nirvander, Askims Domarringsväg 210, 436 38 Askim Tel 0705-28 49 93, k.nirvander@hotmail.se

Kassör: Ann Helen Lindström Eklanda Bäck 3, 431 49 Mölndal Tel 0707-79 68 50,ann-helen.lindstrom@hotmail.com

Sekr.: Martin Johnsson Skealyckan 2, 439 65 Stråvalla Tel 0340-65 00 96, martin@ekmi.se

Ledamöter

Kjell Croné Odinsgatan 20 B, 411 03 Göteborg Tel 031-15 95 38 (kvällstid) crone.kjell@gmail.com

Christina Claeson Odinsgatan 20 B 3 tr, 411 03 Göteborg,

Tel 031-15 95 38 (kvällstid) ch_claeson@hotmail.com

Ing-Britt Olsson Grevebergsgatan 11D, 426 56 Västra Frölunda Tel 031-47 02 22, 0708-71 53 33 ingbritt.m.olsson@gmail.com

Aina Wallström Louisa Ströms väg 6, 427 38 Billdal aina@wennewall.se

Kristina Andersson Kvibergsvägen 7, 531 97 Lidköping Tel 0510-270 93, foreningar.kristina@gmail.com

Suppleant Jonny Holm Lilla Fridhemsgatan 2, 414 73 Göteborg Tel 031-12 55 36, jodoff@gmail.com

Revisorer:

Margareta Lund Sveagatan 41, 441 32 Alingsås Tel 0322-63 73 57

Lena Sundberg Beryllgatan 18, 426 52 Västra Frölunda Tel 031-29 48 18

Revisorssuppleant

Lennart Larsson Tel 031-93 33 70

Valberedningen

Einar Gustafsson Hästeviksgången 3, 426 71 Västra Frölunda Tel 031-29 57 31
Charlotte Börjesson Tenorgatan 8, 421 38 Västra Frölunda

Tel 031-47 80 93 charlotte.borjesson@telia.com

Redaktionsråd

Christina Claeson Odinsgatan 20 B 3 tr, 411 03 Göteborg

Tel 031-15 95 38

Medlemsregister och ansvarig utgivare Disketten:

Ylva Amberntsson Persikogatan 126, 426 56 Västra Frölunda
Webbansvarig:Christina Claeson

Disbytombud

Hans Vappula Källhagsgatan 47 3A, 507 60 Borås Tel 0702-62 51 16 hans.vappula@gmail.com
Charlotte Börjesson Tenorgatan 8, 421 38 Västra Frölunda Tel 031-47 80 93 charlotte.borjesson@telia.com