Vår lokal i Mölndal

Vår lokal ligger på det gamla torget precis innan uppfarten mot nybyggnationen.
bild

Entré bredvid Studieförbundet vuxenskolan.
OBS portkod B107 på den övre av de två knappsatserna