Vårens temakvällar (Nytt)

13/2     18.00-20.00    Temakväll Dispos

Christina Claeson visar på möjligheterna att använda

Dispos . Pris 40 kr inkl. fika

Anmäl senast tre dagar innan

till anmalan@dis-vast.o.se

26/3     18.00-20.00           Temakväll virus och annat otyg

Anderz Hellgren berättar:

”Så skyddar du din dator mot virus”

Genomgång av vad man:

-ska göra

-bör göra

-kan göra

-och inte göra

Pris 40 kr ink. fika

Anmäl senast tre dagar innan till anmalan@dis-vast.o.se

9/5    18.00-20.00 Temakväll orter forts.

Ylva Amberntsson visar mer om ortsträdet i Disgen

Pris 40 kr ink. fika Anmäl senast tre dagar innan till anmalan@dis-vast.o.se