Höstmöte 2 den 18 november

Höstmöte i lokalen vid Gamla Torget i Mölndal mellan klockan 11.30 och 15:00

12.00 Föredrag av LarsOlof Lööf om Västsvenska Sjömän och
Ostindiska kompaniet 1713–1813
13.00 Fika
14:00 Information om Disbyt och Disgen
anmälan till: anmalan@dis-vast.o.se