Torsdagsföreläsningar hösten 2017 på Landsarkivet

Varmt välkommen till våra programpunkter och evenemang, dels i ”torsdagsföreläsnings”-serien som Landsarkivet arrangerar i samarbete med föreningarna GöteborgsRegionens släktforskare och Industrihistoria i Väst, Fri entré till samtliga aktiviteter – OBS obligatorisk platsbokning till torsdagsföreläsningarna.
Torsdagsföreläsningar hösten 2017

2 november kl 18.30–19.15
Soldathustrur under Stora nordiska kriget

Soldathustrur i början av 1700-talet levde ett liv fyllt av fattigdom, bostadsbrist och i många fall brottslighet. Oavsett om de följde med sina män ut i fält eller stannade kvar hemma i Sverige spelade de en viktig roll för den svenska militärstaten. När soldaternas löneutbetalningar ställdes in var hustrurnas inkomster nödvändiga för att försörja familjerna. Föreläsning av Marie Lennersand, fil dr i historia och 1:e arkivarie vid Riksarkivet Marieberg i Stockholm.

16 november kl 18.30–19.30
Filmvisning:
Ett alldeles ovanligt vanligt liv

Den historiska dokumentären ” Ett alldeles ovanligt vanligt liv” skildrar något väldigt unikt – en alldeles vanlig kvinna. Utgångspunkten är 102-åriga Betty Happstadius och genom hennes berättelse tar filmen med oss på en tidsresa från sent 1800-tal och framåt. Bettys liv kom till stor del att präglas av den svenska torvindustrins uppgång och fall. Dokumentären ger en nyanserad inblick i en helt vanlig kvinnas levnadsvillkor och hur de förändrades i samband med samhällsutvecklingen på den svenska landsbygden som bland annat järnvägen och industrin medförde. Filmen är 53 minuter lång.
Efter visningen anordnas en frågestund med filmens regissör Bengt Grewin (ca 15 min).

30 november kl 18.30–19.15
Svuren tillit – ett historiskt perspektiv

Tillit mellan människor och inom politiska institutioner är nödvändig för en fungerande stat. Sari Nauman, doktor i historia vid Göteborgs universitet visar hur tillit skapades genom trohetseder under åren 1520–1718, och diskuterar varför detta instrument i olika former idag börjar återuppväckas inom flera stater.

Föreläsningarna och filmvisningen äger rum i Landsarkivets hörsal, Arkivgatan 9, de börjar kl 18:30 (dörrarna öppnar kl 18:00). Du bokar din biljett till torsdagsföreläsningarna genom att maila ditt namn till bokning.gla@riksarkivet.se senast kl 12.00 samma dag som föreläsningen/filmvisningen äger rum.

Obs! Begränsat antal platser. Du behöver vara på plats 15 minuter innan föreläsningen för att bekräfta din bokning annars blir platsen vakant.