April månads aktiviteter

18 april Släktforska på egen hand Mölndal 10.00-14.00 Anmäl på tel 0768-52 61 65
20 april DNA café Mölndal 18-20  anmalan@dis-vast.o.se
24 april Släktforska med DNA Mölndal  tid 18-20 Anmäl via SV.se. Pris 100 kr
27 april Temakväll Disbyt Mölndal  tid 18-20 anmalan@dis-vast.o.se Pris 40 kr
29 april Vårmöte 2, Fässbergs Mariagård med karttema,tid 11-15.30
amälan till anmalan@dis-vast.o.se, begränsat antal platser.