Temakväll Open RGD

Vad sägs om att kunna :

Indatavalidering / egenkontroll av GEDCOM-filer
Namn kontroll, listar formella fel och möjliga felregistreringar av kön
Ort kontroll, listar angivna platser som inte är svensk församling eller land
Dubblett kontroll, listar möjliga dubblettkandidater
Matchning av två GEDCOM filer
Släktforskare, med viss del av forskningen gemensam, kan analysera likheter/skillnader
Avvikelser i matchat data
Forskare som hittat gemensamma anor kan hitta detaljskillnader hos matchade personer
Sammanslagning av matchat släktforskningsdata
Två matchade GEDCOM filer kan sammanföras till en gemensam fil utan dubbletter
Skapa GEDCOM fil av sammanslaget släktforskningsdata
Resultatet från sammanslagningen kan laddas in i ett släktforskningsprogram

Detta är möjligt med Open RGD, passa på och kom ner på temakvällen den 28 februari mellan kl 18 och 20. anmäl er på anmalan@dis-vast.o.se