Soldatregistret uppdaterat

SOLDATREGISTRET UPPDATERAT

Totalt finns nu i register 507068 poster. Under senaste året har vi gått in för att justera i befintliga register samt tagit bort många av de dubbletter som funnits. Det finns fler dubbletter kvar men arbetet sker hela tiden varför kanske inte antalet nya poster ökar nämnvärt men de som finns blir mer korrekta. Centrala Soldatregistret har nu tagit över ansvaret när det gäller att besvara forskarfrågor och bearbeta Västerbottens soldatregister och Smålands Båtsmansregister. Arkivens dag sker i år den 11 november och då har vi för avsikt vid Centrala Soldatregistret att göra en satsning på Garnisonsmuseet Skaraborg och visa lite a