Aktuellt

17 januari temakväll teknik 18.00

För dig som vill veta hur man te.x. flyttar över sitt material från en dator till en annan. Ingen praktisk hjälp denna kväll. Föredragshållare Anderz Hellgren, anmäl till: anmalan@dis-vast.o.se senast den 15 januari, pris 40 kr inkl. fika