Tryckfelsnisse

Ibland händer det saker, som nu i senaste Disketten där en artikel på sidan 3 dubblerades på sidan 4 och i artikeln om Johan Ahl-Erik Apell profoss blev felaktig.

Vi kan bara beklaga det inträffade.

Redaktören