Höstmöte 2 den 21 november 2015

När: 13:00-17:30
Var: Mariagården, Mölndal, adress Prästgårdsgatan 26 på Gamla Pedagogens område i Mölndal
Buss 751 till/från Frölunda stannar i korsningen Frölundagatan/Bifrostgatan

Vi startar dagen 13.00 och inleder med en presentation av styrelsens förslag till stadgeändring som skall vara uppe till beslut på två följande möten varav årsmötet skall vara det ena.

Därefter är det två föredrag om emigration av Charlotte Börjesson om FamilySearch, Ancestry, EmiWeb,
Efter en kort bensträckare pratar Charlotte om SwedGen i USA.

Fika och lotteri