Länkar till höstens kurser i Släktforskning och Disgen

För dig som vill planera in en kurs i höst kommer en länk till SV:s kursutbud här:

Kurser i släktforskning
Sök på orten Göteborg Syd ost, Göteborg eller Mölndal för att hitta alla aktuella kurser

Kontaktuppgifter Göteborg Telefon: 031-707 18 00 • Fax: 031-707 18 09
E-post: gbg@sv.se

Kontaktuppgifter Mölndal Telefon: 031-87 47 46
E-post: molndal@sv.se

Temakvällar
Arkiv Digital 12/9 18-20 pris 40 kr inkl fika anmälan skickas till anmalan@dis-vast.o.se
Arkiv Digital har har över 60 miljoner färgbilder på kyrkoboksmaterial, mantalslängder mm. Vi visar vad som finns i programmet, hur informationen kan användas i din släktforskning mm.

Teknik. 10/10 18-20 pris 40 kr inkl fika anmälan skickas till anmalan@dis-vast.o.se
Hur gör jag när jag bytt dator och vill ha in min släktforskning i den nya datorn, säkerhetskopiering och tid för egna frågor.

Disbyt. 7/11 18-20 pris 40 kr inkl fika anmälan skickas till anmalan@dis-vast.o.se
Hur kan jag använda mig av Disbyt i min släktforskning och kan Disbyt hjälpa mig i min DNA forskning?

Utskrifter. 5/12 18-20 pris 40 kr inkl fika anmälan skickas till anmalan@dis-vast.o.se
Vi visar på hur olika utskrifter i Disgen kan se ut och vilka valmöjligheter som finns för de olika utskrifterna.

Disgenakut
Fokus på konvertering är planerad till den
7 sept. 18-20 och den
23 november 18-20. anmälan skickas till anmalan@dis-vast.o.se
Med reservation för eventuella ändringar

Medlemsmöte i Mölndal

Oj så trevligt vi hade det i Mölndal.
Björn Johansson föreläste om kartor och kartfunktionen i Disgen, det var även en workshop i slutet på dagen där vi kunde passa på och pröva oss fram i kartornas värld.

Aktiviteter i april, obs ändrat datum

Ni glömmer väl inte att det fortfarande är en hel del aktiviteter kvar innan sommaren

20 april DNA café Mölndal 18-20 anmalan@dis-vast.o.se

24 april Släktforska med DNA Mölndal tid 18-20 Anmäl via SV.se. Pris 100 kr

25 april Temakväll Disbyt Mölndal tid 18-20
anmalan@dis-vast.o.se Pris 40 kr OBS ändrat datum

27 april Disgenakut Mölndal 17.30-19.30, anmälan till anmalan@dis-vast.o.se
Med en del om Disbyt och Disbytutdrag (för de som inte kan den 25 april)

29 april Vårmöte 2, Fässbergs Mariagård med karttema,tid 11-15.30
amälan till anmalan@dis-vast.o.se, begränsat antal platser.

Publicerat i Styrelsen informerar

Bildsvep från årsmötet

På årsmötet hälsade vi Kristina Andersson välkommen tillbaka i styrelsen och avtackade Maria Brolin för sin tid i styrelsen.

Eivor Strandefjord är vår nya hedersmedlem, stort grattis, efter årsmötesförhandlingarna berättade Kent Andersson om udda källor i arkiven.

April månads aktiviteter

18 april Släktforska på egen hand Mölndal 10.00-14.00 Anmäl på tel 0768-52 61 65
20 april DNA café Mölndal 18-20  anmalan@dis-vast.o.se
24 april Släktforska med DNA Mölndal  tid 18-20 Anmäl via SV.se. Pris 100 kr
27 april Temakväll Disbyt Mölndal  tid 18-20 anmalan@dis-vast.o.se Pris 40 kr
29 april Vårmöte 2, Fässbergs Mariagård med karttema,tid 11-15.30
amälan till anmalan@dis-vast.o.se, begränsat antal platser.

Inför årsmötet

Anmäl er gärna i förväg till anmalan@dis-vast.o.se så vi vet hur mycket fika vi skall göra ordning.

Tid : 11.00-14.00
Plats: Mariagården, Fässberg
Utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar
blir det ett föredrag av Kent Andersson
som kommer att berätta om
udda källor inom släktforskningen.

Årsmöteshandlingarna
Verksamhetsplan och årsberättelse
Föreningen DIS Balansräk 2016

Dagordning vid Dis-Västs årsmöte 2017-03-25

1. Mötets öppnande
2. Mötets stadgeenliga utlysning
3. Godkännande av dagordning
4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
5. Val av justeringsmän, tillika rösträknare
6. Fastställande av röstlängd.
7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
8. Föredragning av årsredovisning
9. Föredragning av revisorernas berättelse
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Beslut om antal ledamöter i styrelsen
12. Val av styrelse, revisorer och valberedning
a: ordförande för 1 år
b: ordinarie ledamöter för två år, eventuella fyllnadsval på ett år
c: suppleanter för ett år
d: revisorer för ett år
e: revisorssuppleant för ett år
f: valberedning för ett år
g: sammankallande i valberedningen
13. Motioner från medlemmar
14. Förslag från styrelsen
a: Hedersmedlemmar
15. Verksamhetsplan för 2016
16. Fastställande av
a: budget för 2016 Ann-Helen
b: årsavgift för verksamhetsåret 2017
17.Övriga frågor
18.Årsmötet avslutas